Göyərtə

Göyərtə - gəminin yanı. Sağ və sol göyərtə, burundan baxanda gəminin sağ və ya sol tərəfi nəzərdə tutulur.

  • Külək vuran göyərtəküləyə əks göyərtə anlayışları var.
  • Göyərtəyə yan almaq, gəmiyə yan almaq mənasındadır, göyərtəyə(komanda) - eyni məna daşıyır.
  • Göyərtə yanında dayanmaq - gəminin yanında dayanmaq deməkdir. Göyərtədən aralanmaq-gəmidən aralanmaq deməkdir.
  • Göyərtəyə durmaq avarlı gəmilərdə, adamların avarları dəliklərdən çıxarmadan, onları pərləri ilə sarğıya (ingil-Sternə -rus-kormaya) yəni arxaya, göyərtə boyu saxlamaqları üçün komanda.
  • Göyərtə boyu yıni göyərtənin lap yanından keçmək, ya da göyərtənin yanında nəsə qoymaq.
  • Göyərtənin üzərindən atmaq -nəyisə suya atmaq. İnsan suya düşəndə -*göyərtədən düşdü, göyərtədən düşən var deyilir.
  • Göyərtənin o tərəfində olmaq - yəni gəminin bayır tərəfində işləmək, və qaydalara görə onlar gərək iplə bağlı olsun.
  • Göyərtə göyərtəyə - iki yan yana, yaxın məsafədə dayanan gəmilər barədə deyilir. *Sağ və ya sol göyərtədən atəş açmaq, o deməkdir ki atəş müvafiq göyərtədən açılır, sağ və sol göyərtə ilə vuruşmaq da eyni məna verir.
  • Борт  // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб.. 1890–1907.