JVM

JVM (Java Virtual Machine) -hər hansı abstrakt kompüteri gerçəkləşdirən Java-proqramları bayt-kodunun interpretatoru. Java dilində olan və bayt-koda kompilyasiya olunmuş proqramları yerinə yetirir, 226 sadə komandanı dəstəkləyir.Veb-brauzerlərin əksəriyyəti JVM interpretatoruna malikdir ki, bu da onlara apletləri asanca başlatmağa imkan verir.

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov). İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. “Bakı” nəşriyyatı, 2017, 996 s.