Qürub

Günəş günbatımından bir dəqiqə əvvəl. Portuqaliya, oktyabr 2007.

Qürub və ya GünbatımıYerin öz ətrafında fırlanmasının nəticəsi olaraq Günəşin üfüqün aşağısında qeyb olmasıdır.