Qələmqabı

Qələmqabılar

Qələmqabı və ya qələm qutusu — qələmləri daşımaq üçün istifadə edilən bir qabdır. Qələmqabıda karandaş, pozan, karandaşyonan, stapler, qayçıkalkulyator kimi başqa dəftərxana ləvazimatlarıda ola bilər.