Qranodiorit

Qranodioritqranitlə kvarslı diorit arasında keçid tərkibli intruziv süxur. Tərkibcə plaqioklaz, nisbətən az kaliumlu çöl şpatları, 15–20% kvars və rəngli minerallar (biotit, amfibol və b.), aksessor minerallar (apatit, sfen, bəzən sirkon, filiz minerallardan (maqnetit) və b.) təşkil olunmuşdur.

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]