Rəhilə Qeybullayeva

Qeybullayeva Rəhilə Məmməd qızı (30 yanvar 1961)— filologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri.

Rəhilə Qeybullayeva
Rəhilə Məmməd qızı Qeybullayeva
Doğum tarixi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəhilə Qeybullayeva 1966-cı ildə Zaqatala şəhər 1 № li orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1976-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1976–1981-ci illərdə M. F. Axundov adına Azərbaycan Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə oxumuşdur. 1989-cu ildə M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində "Süjetdə dinamiklik və sabitlik" mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 2004-cü ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitututunda "Müqayisəli tipologiya və ədəbiyyat tipləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Elmi əsərlərinin əsas mövzusu[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • milli ədəbiyyat konsepsiyası;
 • ədəbiyyatda təhlil metodlari:
 • ədəbiyyatda dominantlar nəzəriyyəsi, dixotomiyalar nəzəriyyəsi və sistem nəzəriyyəsi;
 • ədəbiyyat kontekstkəri;
 • ədəbiyyatda mədəni dəyərlər;

Təltif və üzvlüklər[redaktə | mənbəni redaktə et]

UNESCO-nun "Müxtəlifliklərdə birlik: mədəniyyətlər arasında dialoq…" layihəsi üçün 15 yanvar-15 may 2003-cü illərdə qrant layihəsini udmuşdur. (London Universiteti: AHRB, Centre for SOAS and UCL)

Azərbaycan Komparativ Ədəbiyyatşünaslıq Assosoasiyasının sədri, Kyoto Prize rəsmi nominatoru, Mədəniyyətlər Tarixi beynəlxalq cəmiyyətinin yaradıcılarından biri və üzvüdür. Belçika (International Society for Cultural History Founding member), SJI (Beynəlxalq Elmi Jurnal), Communication & Media seriyası üzrə redaksiya şurasının eksperti (ABŞ), (Scientific Journal International, Editorial Review Board, Communication & Media, Harvard CESS (Harvard Mərkəzi Avrasiya və Qafqaz Araşdırmaları, ABŞ), IAPL (Beynəlxalq filosoflar və ədəbiyyatşünaslar assosiasiyası, ABŞ)

Təşkilati işlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • UNESCO-nun "Qeyri-maddi dəyərlərin şah əsərləri və onlarin qorunmasi" layihəsi çərçivəsində "Azərbaycan muğamı" layihəsinin koordinatoru (2002)
 • Harvard CESS illik confransi çərçəvəsində "Harvard universitetində "National and Cultural İdentity" adlı panel (2003, oktyabr)
 • Bir sıra ingilis dilli elmi məgalələri azərbaycancaya tərcümə edilməsi və Bakıda nəşr etdirilməsi
 • Ənənə və qloballaşma konfransı, April 2002, Baku, AMEA
 • AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin "Ədəbi-nəzəri məcmuəsi"-nin illik məcmuəsinin həmredaktoru (prof. Tahirə Məmmədlə bərabər) 2002, 2005.
 • Müqayisəli ədəbiyyat: Ədəbiyyat kontekstləri, 2006, Noyabr, AZCLA və Baki Slavyan universiteti
 • 1-ci, 2-ci və 3-cü Beynəlxalq Tələbə konfransı, aprel 2006, aprel 2007, aprel 2008, Baki Slavyan universiteti

Azərbaycanla baglı bir sıra diskussiyalarda iştirak[redaktə | mənbəni redaktə et]

70-dan çox elmi əsərin müəllifi, o cumlədən[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Динамическое и устойчивое в сюжете. – Баку: Эльм (Наука), 1993, 157 s.
 • Edebi nesir sujesinde dinamiklik ve sabitlik. -Istanbul, 1998, 108 s.
 • Сравнительная типология прозы и литературные типы.- Баку, 2000, 296 s.
 • Литературная компаративистика и литературные типы (часть первая). –Учебное пособие. Бакинский славянский университет, 2007, 98 с.
 • Программа по технике и теории литературной компаративистики. – Баку: Бакинский славянский университет, 2008, 56 стр.
 • Сравнительное литературоведение в системе других методологий – AMEA "Xəbərlər"I, Humanitar Elmlər seriyası, 2005, № 1. s. 23–35
 • Müqayisəlı ədəbiyyat: ədəbiyyat kontekstləri konfransı, Bakı Slavyan universiteti və AzCLA, Milli ədəbiyyat termini və kanonları – Bakı (noyabr 2006).
 • Хроникальные заметки. – Ученые записки (Серия языка и литературы) Бакинского славянского университета. – Баку, 2007, с.124–125.
 • Edebiyatta кonu anlayışı – Turk lehceleri ve edebijjaты dergisi. – Nisan, 1996, № 6, Ankara, s. 45 – 49
 • Edebiyatta sanatsal sisteм ve yapi üzerine – Turk lehceleri ve edebijjaты dergisi, 1996, № 9, Ankara, s. 36–42
 • Edebiyyат ilmi dunya kültürü cercivesinde – Turk lehceleri ve edebiyyati dergisi, екiм, 1998, № 21, Ankara, s. 72–76
 • Karşılaşdırmalı edebiyat tarihine dair – Türk külturu, Mart, 1999, № 431, Istanbul, s. 144 – 151
 • Edebiyyatlarin karşılaşdırma tipolojisine dair – Turk külturu, 1999, № 435, Istanbul, s. 396–403
 • Ədəbiyyat tiplərini muəyyənləşdirən faktotlar -M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində keçirilən "Ədəbiyyatlarin mugayisəli öyrənilməsi: nəzəri aspektlər" konfransi (dekabr 2001)
 • Мифологические образы и символ. – Языковые уровни и их анализ. Ежегодник. −2001; Казань. – pp. 133–144.
 • Литературные универсалии: общности и различия. – Тбилисский государственный университет. – Тбилиси, 2001, pp. . 270 – 281.
 • О некоторых аспектах религии в литературе – Вопросы истории средних веков. – Тбилиси, ТГУ: 2003, 127 – 139
 • К проблеме концепции и канонов национальной литературы – III Международная научная конференция "Язык и культура". – Москва, 23–25 сентября 2005 г., Тезисы докладов – p. 224
 • Дихотомия правды и вымысла в литературе и роман К.Абдуллы "Неполная рукопись" – КазГосИНТИ – Материалы международной научно-практической конференции- Алматы, Казахстана (May 2006), s. 265–272
 • Interlitteraria 11, 2006 – Estonaian Comparatrive Literature Association and Tarty University – The Influence of a Dominant Factor on the Language of Azerbaijani National Literature – Tarty University (October 2006), pp. 95–106.
 • Национальные культуры в контексте межнациональных контактов – Язык и культура – 27 сентября. Тезисы докладов – Москва, 2007, с.177.
 • Доминанты в истории и культурах. – Полилог (Тезисы докладов) – Ежегодник. Московский государственный лингвистический университет, 2007, с.54–55.

Azərbaycandan xaricdə etdiyi elmi məruzələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Masterpieces of Oral and İntangible Heritage of Humanity: Epos "The Book of Dedem Korkud". UNESCO International Training Workshop on the Living Human Treasures System. – Nov. 1–6, 2000. – Seoul-Nanwon, South Korea, pp. 17–25.
 • Azerbaycan edebiyyati postsovet mekaninda .- Bağımsızlıklarin 10 yilinda Turk Cümhuriyyetleri. – 2002, Holland, Haarlem, pp. 589 – 599.
 • Dominants of Azerbaijani Literature (on the model of genetic generality) – MSHA – ESCAS – VIII conference, Bordeaux University, France (September, 2002) – web page ESCAS
 • Religion in Literature: Fact and Fiction – CESS 3-th annual conference – Wisconsin University (Madison, USA), (October, 2002)[1]
 • The Role of Space and the City/Village Dichotomy in Aylisli's Novel People and Trees – SOAS, London University, UK (April, 2003) – AHRB Centre for SOAS and UCL, City Limits project[2]
 • Context, Dominant, Modernization or Literary Types in National Literature as Consequence of Modernization (on Example of the Azerbaijani literature of Soviet Period – SOAS, London University, UK (May, 2003) – webpage AHRB Centre for SOAS and UCL, Tradition and Modernity project[3]
 • Cultural Dominants of Azerbaijani literature. Influence of a Dominant on Language of National Literature – CESS 4-third annual conference, Harvard University (Cambridge, USA) – (October, 2003)[1]
 • Textual Space of Day of Execution by Y. Samedoglu – CESS 6-th annual conference, Boston University (Boston, USA) – (October, 2005)[1]
 • Theory of Dominants as Premises of Innovation of Literary Text – IRIC conference, Ausrian Institute for Austrian and International Culture/ –Vienna University – 2005 (December, 2005[4]
 • Borders within Historical context of National Literature: Journal Molla Nasreddin and Beyond CESS conference, Michigan University (Ann Arbor, USA) – (October, 2006)-)[1]
 • The Woman and Society through the Literary Text – Gender and Religion in Global Perspectives conference – Copenhagen University (Denmark) – (October 2006)[5]
 • History and Recycling Cultures: Fiction or Nonfiction? – Media in Transition conference – Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA)- (April 2007) -[6]
 • National Literature in the Context of National Identity – ICLA 18-th Congress, University Federal of Rio-de-Janeiro, Brazil, 28 July – 4 August, 2007, pp.
 • Keynote speaker: Ehtic Standarts and / or Violence – Violence and Violence conference. III CONIEC – LiVRO de RESUMOS – Paraiba University and Brazilian Comparative Literature Association, Brazil, 7–9 August, 2007, pp. 17–18. PB – Universidade Estadual da Paraíba – Começa o 3º Congresso … and LITERATURE" na Enciclopédia | Literature A Enciclopédia TioSam …
 • Literature in Context of Ideology as a Source for Knowledge – Contemporary Fate of Great Cultural and Literary Myths – 7-th international conference of the Estonian Association of Comparative Literature – Tartu, 23 – 26 September 2007.
 • From Convergence Culture to… Convergence Culture. – KCTOS: Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften conference, Vienna University, Austria, (December 2007)[7][8]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. 1 2 3 4 "Arxivlənmiş surət". 2022-08-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 2. "Arxivlənmiş surət". 2010-03-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 3. "Arxivlənmiş surət". 2004-12-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 4. "Arxivlənmiş surət". 2017-09-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 5. "Arxivlənmiş surət". 2007-06-29 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 6. "Arxivlənmiş surət". 2010-03-30 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 7. "Arxivlənmiş surət". 2016-03-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.
 8. "Arxivlənmiş surət". 2020-01-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-07-13.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]