Salut

  • Salut (alm. salut‎) — hörmətlə Salamlamaq bir jest və ya hərəkətdi. Əsas hərbi silahlarda istfadə olunur.
  • Salut (kənd) — Ermənistanda kənd.