Sinekdoxa

Sinekdoxa — metonimiyanın bir növüdür. Sinekdoxada bir əlamət bütöv bir anlayışı, sözün bir hissəsi tamı əvəz edir. Yəni, bir sözün ifadə etdiyi mənanı təklikdə bir söz ifadə edir. Məsələn: zəkalı adamlar yerinə zəkalılar, qulağı kar əvəzinə kar, üzü çopur əvəzinə çopur işlənir. Bunlardan başqa, Qasım bəy Zakir şeirlərindən birində Şuşa polis rəisini "yarımsaqqal" adlandırır. S.Rəhimovun "Saçlı" ,"Qaloş" kimi obrazları da bu qəbildəndir.

-