Siyasətçi

G20

Siyasətçisiyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs.

Siyasi fəaliyyətlə icraedici hakimiyyətdə (prezident, baş nazir, nazir), qanunverici hakimiyyətdə (müxtəlif səviyyədə parlament deputatıbələdiyyə üzvü), siyasi partiya funksioneri kimi fəaliyyət göstərmək olar.