Yeni dünya

Amerika və ya "Yeni dünya" xəritəsi.1596-cı il Teodor de Bry tərəfindən

Yeni dünyaAvrasiyaAfrikadan kənarda qalan materikləri ifadə edən və adətən Amerika qitəsini bildirmək üçün işlədilən termin.

Bu termin ilk dəfə XV əsrin axırlarında avropalılar tərəfindən işlədilib. Amerika qitəsini kəşf edənə qədər avropalılar dünyanın yalnız Avropa, AsiyaAfrikadan (Köhnə dünya) ibarət olduğunu düşünürdülər.