Yunis Nəsibli

Yunis Nəsibli (tam adı: Yunis Məsməli oğlu Nəsibli) — Azərbaycan tarixçisi, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.[1]

Yunis Nəsibli
Yunis Məsməli oğlu Nəsibli
Doğum tarixi (71 yaş)
Doğum yeri Tiflis şəhəri, Gürcüstan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi tarix
Elmi dərəcəsi tarix elmləri namizədi (1985)
Elmi adı dosent (1998)
İş yerləri Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi kafedrası
Alma-mater Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
Elmi rəhbərləri prof. Nodar Şengeliya, t.e.d.Sara Aşurbəyli
Mühüm layihələri İNTAS proqramının layihəsində iştirak, 2005-2007-ci illər
Mükafatları BDU-nun 100 illiyi (1919-2019) yubiley medalı

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yunis Məsməli oğlu Nəsibli 1953-cü il fevralın 23-də Gürcüstanın Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Tiflis şəhər 63 saylı orta məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1970–1975: Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.

1975-ci ilin sentyabrından Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunda laborant vəzifəsində elmi fəaliyyətə başlamışdır.

1976–1978-ci illərdə SSRİ Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun Leninqrad bölməsində stajor-tədqiqatçı hazırlığı keçmişdir, 1979–1983-cü illərdə AMEA Tarix İnstitutunun qiyabi aspirantura, 1985-ci ildə "Azərbaycanın V–XII əsrlər tarixi qədim gürcü mənbələrində" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1984-cü ilin martında AMEA Tarix İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1989-cu ilin fevralında AMEA Tarix İnstitutunda elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1992-ci ilin avqustunda Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1998-ci ilin sentyabrında Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin "Azərbaycan tarixi" kafedrasının dosenti vəzifəsini tutmuşdur.[1]

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Beynəlxalq Seminar, Simpozium və Konfranslarda iştirakı

 1. "Mədəni İrsin qorunması kontekstində müasir dövrün aktual çağırışları" adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfranslar (Kiyev, sentyabr, 2015; Kiyev, iyun, 2016; 2017, 2018, 2019);
 2. "David Gareji. Multidisciplinary Study and Development Strategy" adlı Beynəlxalq konfrans. Tiflis, 18–20 aprel 2019;
 3. "Заманауи Әлемдегі Оқу Мәдениеті III Халықаралық Оқу Конгресі" //"Oxu mədəniyyəti (bədii, tarixi və s. ədəbiyyatın)" III Beynəlxalq konqresi (Astana, sentyabr, 2018);
 4. Akademik Z. M. Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş "Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri" Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 2017);
 5. Akademik Z. M. Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş "Orta çağ Şərqin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı" Beynəlxalq konfrans (Bakı, 2012);
 6. AMEA-nın müxbir-üzvü, albanşünas Fəridə Məmmədovanın 75 illiyinə həsr olunmuş "The place and role Caucasian Albania in the history of Azerbaijan and Caucasus" adlı Beynəlxalq elmı konfrans (Bakı, 2011);
 7. "Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı" Beynəlxalq elmi konfransı (Şəmkir-Gədəbəy, 2010);
 8. "Şərq və Gürcüstan" Beynəlxalq elmı konfrans. Tiflis Dövlət Universiteti, dekabr, 2008. Tiflis, Gürcüstan.
 9. "Yaxın və Ota Şərq: dünəni, bugünü, sabahı" Beynəlxalq elmı konfrans. AMEA Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Bakı, 2007);
 10. "Cənubi Qafqazda Azərbaycanın rolu və Avropa Birliyinin təhlükəsizliyi". Zalzburq Universiteti və AB-nin İNTAS proqramı (Zalzburq, Avstriya, 2006);
 11. "Azərbaycan- Rusiya münasibətləri yeni mərhələdə" adlı RF Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunmuş Beynəlxalq konfrans. Moskva, yanvar 2005;
 12. "Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı dövlətlərin maraqları və AB-nin təhlükəsizliyi". Kataniya Universiteti və AB-nin İNTAS proqramı (Kataniya, İtaliya, 2005);
 13. "Rusiyanın Kafkasya Politikası və Rus Asgeri üsleri" adlı Xəzər Universiteti (Bakı) və Avrasiya Strateji Araştırmaları Mərkəzi (Ankara) tərəfindən təşkil olunmuş Beynəlxalq konfrans. Bakı, 2003.
 14. "Qafqaz tarixinin mənbəşünaslıq problemləri" Beynəlxalq elmı konfrans. Gürcüstan EA və Tiflis Universiteti (Tiflis, 2002);
 15. Azərbaycanşünaslar Müstəqil Birliyinin Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 2002;
 16. "Qafqazın dağ yəhudiləri: etnik tarix və mədəniyyət" Beynəlxalq konfrans (Bakı – Qırmızı qəsəbə/Quba 2001);
 17. "Qafqaz Albaniyasınin tarixi və mədəniyyəti" Beynəlxalq elmı konfrans. Beynəlxalq albanşünaslar birliyi (Bakı, 2001);
 18. Опыт преподавания истории в высших учебных заведениях: проблемы, инновации. Грант № 192337801/ Институт Открытое Общество – Азербайджан. Алма-Ата, 1999.
 19. "Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər". BDU və Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş beynəlxalq konfrans (Bakı, 1998);
 20. Tiflis Universitetinin 80 illiyinə həsr olunmuş Qafqazşünasların II Beynəlxalq konfransı (Tiflis, 1998);
 21. Mediyevist tarixçilər arasında dünyada ən yüksək statuslu "Bizansşünasların Beynəlxalq Konqresi (XVIII)" (Moskva, avqust 1991);
 22. Akademik V. Bartoldun xatirəsinə həsr olunmuş Ümumittifaq elmi konfrans "Бартольдовские чтения – 1984 (год седьмой)". Moskva, 1984.

Seçilmiş Məqalələri

 1. К вопросу о сасанидском наместнике в Кавказской Албании в середине V в. // Материалы республиканской научной конференции аспирантов, кн. II. Баку, Элм, 1981, c. 316–319.
 2. К вопросу правления Сасанидского Ирана в Закавказье в 40-х годах V века // В кн.: Историко-этнографические штудии. Тбилиси, Мецниереба, 1982, с.152–157 (gürcü dilində, nəticə rusca). 902.7(с41)+9.
 3. О географическом термине "Агджакала" из эпоса "Деде Коркут" // журнал "Советская тюркология", 1983, № 2, s.43–47. ISSN 0131–677X, indeks 70927.
 4. Gürcü dilindən tərcümə: Киланава Бежан. К истории Грузии //Azərbaycan Filologiyası məsələləri, I. Bakı, Elm, 1983.
 5. "Жизнеописание царя царей Давида" как источник по истории Азербайджана XI–XII вв. (историко-литературная характеристика) // Материалы республиканской научной конференции аспирантов, кн. II. Баку, Элм, 1984, с.80–82.
 6. К азербайджано-грузинским отношениям в первой четверти XII в. (по древнегрузинским источникам) // Тезисы научной конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и Исторического факультета АГУ. Баку, 1984.
 7. О времени написания анонимного сочинения "Жизнеописание царя царей Давида". //Всесоюзная научная конференция "Бартольдовские чтения – 1984 (год седьмой)". Тезисы докладов и сообщений. М., Наука, 1984, c.67–68.
 8. Азербайджан в V – первой половине XII вв. (по древнегрузинским источникам). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. УДК 93/94.947(479.24). Баку, 1985, 26 с.
 9. Древнегрузинские памятники агиографической литературы по истории Азербайджана V–VI вв. // Труды конференции молодых ученых АН Азерб. ССР. Баку, Элм, 1989, с. 52–55.
 10. "Жизнеописание царя царей Давида". Сведения об Азербайджане и тюрках-сельджуках. Перевод с древнегрузинского, введение, комментарии и примечания Ю.Н.Насибова. // Средневековый Восток: история и культура. Ответственный редактор: академик АН Азербайджанской ССР З.М.Буниятов. Баку, Элм, 1990, с.124–158;
 11. Византийско-огузские коллизии в середине XI в. и Гянджа. // Тезисы доклада XVIII Международного конгресса византинистов. М., август 1991.
 12. Древнегрузинские источники об этническом составе населения Северного Азербайджана XI–XII вв. // Средневековый Восток, 2. Ответственный редактор: академик АН Азербайджана З.М.Буниятов. Баку, Элм, 1993, с.161–166;
 13. Древнегрузинские источники по истории Азербайджана V–XII вв. (историко-литературная характеристика) // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, Bakı, 1997, № 1, s. 251–257.
 14. Аварцы. Историко-этнографический очерк // "Кавказ" журналы, 1997, № 2.
 15. Современные процессы на Кавказе и журнал "Единый Кавказ" // "Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" adlı elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Elm, 1998, s.238–240.
 16. Şəki məlikliyi // Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Cild 2. Fəsil XI, § 5. Bakı, Elm, 1998, s.322–329 (akademik N. Vəlixanlı ilə həmmüəllif).
 17. Oğuzlar və Azərbaycan XI əsrdə // Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Cild 2, fəsil XII, § 1. Bakı, Elm, 1998, s.350–356.
 18. Этапы консолидации и формирование азербайджанского народа // В книге: "Азербайджанцы. Историко-этнографический очерк". Fəsil II. Bakı, Elm, 1998, s.31–39. (1 ç.v.).
 19. К датировке правления ширваншаха Минучихра Ш.//Тезисы конференции в честь 75-летия Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева. Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 1998.
 20. История Азербайджана. Учебник для русского сектора общеобразовательных школ, 10-й класс. Перевод с азербайджанского языка Юниса Насибова. Утвержден Министерством образования Азербайджанской Республики. Bakı, Maarif, 1998, 280 с. — 19,5 ç.v.
 21. Сравнительный анализ проблем преподавания истории Азербайджана в вузах и школах. //Доклад на Международном научно-практическом и методическом семинаре "Опыт преподавания истории в вузах и проблемы инновации". Алма-Ата, 1999 //Грант № 192337801, предоставленный на основе конкурса Институтом Открытое Общество-Азербайджан.
 22. Из истории эмирата Шаддадидов Гянджи // Orta əsrlər Орта Şərqi. Akademik Z. M. Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 2000, s. 79–89.
 23. XIV əsr gürcü tarixçisinin "Yüzillik salnaməsi" Azərbaycan tarixi üzrə mənbə kimi// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının Materialları. Bakı, Ağrıdağ, 2001, s.30–32.
 24. XI–XII əsrlər Şimali Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi haqqında (gürcü mənbələri üzrə). // Azərbaycan MEA-nın "Azərbaycan və azərbaycanlılar" jurnalı, № 15–16, Bakı, Elm, 2001.
 25. Очерк об этноконфессиональных процессах в исторической Кавказской Албании и их роли в этногенезе азербайджанского народа // "Qafqaz Albaniyasının Etnomədəni irsi" Beynəlxalq elmi konfransın Materialları. Bakı, 2001, s. 70–73.
 26. Rus dilinə tərcümə: Отечество (Ata Yurdu). Учебник для 5 класса, §§ 51–63. Утверждено Министерством образования Азербайджанской республики. Bakı, Təhsil, 2001, 320 s.
 27. Rus dilinə tərcümə: История Азербайджана. С древнейших времен до 70-х гг. XX в. Под. ред. проф. Сулеймана Алиярлы. Баку, Чыраг, 2008 (ilk yeddi Fəsil, s. 3–205. ISBN 5-560-00507-6
 28. Azərbaycan tarixi proqramı (uzaq keçmişdən 1828-ci ilə qədər). Həmmüəllif. Bakı, 2001.
 29. XII əsrin I rübündə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə dair // "Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik". Akademik Ziya Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın Materialları (tezislər). Bakı, Elm, 2001, s.49–50.
 30. Orta çağ gürcü kaynaklarında türkler //"Türkler" ensiklopediyası. "Yeni Türkiye" yayınları. 21 cildde. Cild 4. Ankara, 2002, s. 722–730.
 31. Altay burhanizmi və milli dirçəlişdə onun yeri // "Elm" qəzeti, 10 may 2001-ci il.
 32. Tarihi Gürcü Kaynaklarında XI–XIII yüzıllerde Kuzey Azərbaycanın Etnik Yapısı ile İlgili Bilgiler // "Azərbaycan" dərgisi, sayı 345. Ankara, 2002, s. 30–31.
 33. XII əsrin birinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri məsələsi müasir gürcü tarixşünaslığında //Azərbaycanşünaslar Müstəqil Birliyinin elmi konfransının Materialları. Bakı, 2002.
 34. "Житие царя царей Давида": к разъяснению одного тюркского термина. //Тезисы международной конференции "Актуальные проблемы изучения исторических источников". Тбилиси, 1–3 октября 2002 года.
 35. Об одном этническом термине в сочинении "Житие царя царей Давида".// В кн.: Материалы Международного научного симпозиума "Горские евреи Кавказа". Баку, 2002, s.72–74.
 36. Rusiyanın Kafkasya Politikası və Rus Askeri Üsleri. – Kafkasyanın jeopolitik sorunları. Hazar Universitesi (Baku) və Avrasiya Stratejik Araştırmaları Merkezinin Konferansı. Ankara, 2003; www.avsam.org
 37. Взаимным доверием – вместе в будущее (к вопросу делимитации азербайджано-грузинской границы). – Газ. "Эхо", 4 iyul 2003-cü il.
 38. Kazaklar ve Kuzey Kafkasyanın slavlaşmasında rolleri //Karadeniz araşdırmaları. Sayı 2, yaz 2004. Ankara – Görum, 2004.
 39. Azərbaycanın Şimal Qərb regionunun yeri tarixdə və müasir gürcü tarixşünaslığında // "Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası" jurnalı. Bakı, 2004, № 2.
 40. Stages of consolidation and formation of the people of Azerbaijan. // Azeris. A historical ethnographic essay. Baku, Chashioglu and ANS Press. 2005, pp. 31–41.
 41. VI–X əsrlərdə Azərbaycanın şimal-qərb regionunda etnomədəni qarşılıqlı əlaqələr tarixindən // 2003–2004-cü illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın Materiallar.// Bakı, 2005, s. 203–205.
 42. What is the South Caucasus? Focus on Azerbaijan // "Security Identity and the Southern Caucasus. The Role of the EU, the US and Russia" adlı Beynəlxalq konfrans. Catania (İtaliya), 2005 // Bax: Security Identity and the Southern Caucasus. The Role of the EU, the US and Russia Edited by Michael Geistlinger, Francesca Longo, Gocha Lordkipanidze, Yunis Nasibli. Wien – Graz, 2008, pp. 27–33.
 43. К азербайджано-грузинским отношениям в начале XII века // "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 2007, əlavə № 3, s.47–49.
 44. Очерк из истории эмирата Шаддадидов (сравнительный анализ средневековых грузинских и восточных источников) //"Tarix, insan və cəmiyyət" jurnalı, 2007, № 3, s.5–15.
 45. Azərbaycan xalqının etnogenezi. //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild "Azərbaycan". Redaksiya Heyətinin Sədri İlham Heydər oğlu Əliyev. Bakı, 2008, s. 99–103.
 46. Şəmkir orta əsr gürcü qaynaqlarında // "Şəmkir. Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı" adlı elmi-praktik konfrans. Şəmkir, 2007, s.83–84.
 47. Orta əsr gürcü mənbələrində türk mənşəli "Kanık" etnoniminə dair // "Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı" adlı beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, MEA Şərqşünaslıq İnstitutu, 24–25 oktyabr 2007.
 48. XI fəsil. § 5. Şəki məlikliyi. (tarix elmləri doktoru, akademik Nailə Vəlixanlı ilə həmmüəllif).//Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (III–XIII əsrin I rübü). 2-ci nəşr. Bakı, Elm, 2007, 608 s.
 49. XII fəsil. § 1. Oğuzlar və Azərbaycan XI əsrdə. Səlcuq imperiyasının yaranması. .//Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (III–XIII əsrin I rübü). 2-ci nəşr. Bakı, Elm, 2007, 608 s.
 50. Russia as a Key Player in the South Caucasian Region. // "Security Identity and the Southern Caucasus" adlı Beynəlxalq konfrans, Salzburg, 1–3/VI.2006// Bax: Security Identity and the Southern Caucasus. The Role of the EU, the US and Russia. Edited by Michael Geistlinger, Francesca Longo, Gocha Lordkipanidze, Yunis Nasibli. Wien – Graz, 2008, pp. 131–146.
 51. Security Identity and the Southern Caucasus. The Role of the EU, the US and Russia. Edited by Michael Geistlinger, Yunis Nasibli, Francesca Longo, Gocha Lordkipanidze. Wien-Graz, 2008 (Beynəlxalq layihə, AB-nin İNTAS təşkilatının qrant Ref. № 04–79–7206).
 52. An Ethnonimic Trace of Links between Georgia and the East in the XI century.//"Georgia and Orient (Past, Present, Future)" adlı Beynəlxalq konfransın Materialları. Tiflis, 2008, s.32–34.
 53. Rus dilinə tərcümə: Мамедов Исмаил. История Азербайджана (с древнейших времен до наших дней). Учебник для вузов. Перевод на русский язык Юниса Насибова. Баку, Маариф, 2009, 672 c. — 42 ç.v.
 54. "Azərbaycanın V–XV əsrlər tarixinə dair orta əsr gürcü mənbələri və Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri" adlı Magistratura pilləsi üçün Proqram. Bakı, 2009, Qrifli nəşr, 0, 15 ç.v (tərtibçi).
 55. XII əsrin ortalarında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə dair. // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009, s.144–149.
 56. Сасанидская система управления в Албании V–VI вв. // Aidə İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2009, s.168–170.
 57. О памятниках религиозного назначения Кешикчидагского хребта // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının Materialları. Bakı, 2009, s.104–105;
 58. Türk dünyası və Gürcüstan XI əsrin son rübündə.// Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, 2009, № 3, s.124–129.
 59. Тюркский мир и Грузия в последней четверти XI века //Tarix və ömür". Gürcüstan MEA-nın həqiqi üzvü Roin Metrevelinin 70 illiyinə həsr olunmuş elmi toplu. Tiflis, "Artanuci" nəşriyyatı, 2010, s.205–210.
 60. Magistr hazırlığı üçün "Azərbaycanın V–XV əsrlər tarixinə dair orta əsr gürcü mənbələri və Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri" adlı Proqram. Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin
 61. XII əsrin ortalarında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə dair. // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009, s.144–149.
 62. The Keshikchidagh Monastic Complex. Journal "Visions of Azerbaijan". Baku, July-August 2010, pp.86–90. ISBN 978-9952-806-82-3
 63. 1194-cü il Şəmkir döyüşünün və onun nəticələrinin tarixşünaslıqda əksinə dair // "Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı" Beynəlxalq elmi konfransı. 27–28 oktyabr 2010-cu il, Şəmkir-Gədəbəy.
 64. XI. Yüzyılın Son Çeyreyinde Selçuklular ve Gürcistan // XVI. Türk Tarih Kongresi. 20–24 Eylül 2010. Bildiri özetleri. Ankara, 2010, s.118.
 65. "Azərbaycan tarixi dərslikləri necədir və necə yazılmalıdır" – 1,5 ç.v. // Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən qrant № 06/100/126, 01 aprel 2010 (Layihənin prezentasiyası 17.09.2010 keçirilmişdir, dəyərləndirmələr və təkliflər Təhsil Nazirliyini e-ünvanına göndərilmişdir.
 66. Еще раз к вопросу о бунтурках древнегрузинских источников //Türk dünyası: dünən və bu gün. Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 23–24 may 2011-il. Tezislər, s.57–58.
 67. Средневековые христианские памятники Кешикчидагского хребта //Nassibli, Yunis. Medieval Christian cave monuments of Keshikchidag // Труды Международной конференции "Место и роль Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа". Посвящается 75-летию член-корреспондента НАНА Ф.Дж.Мамедовой. Баку, 2012, с.277–285.
 68. Об участии савиров в походах русов на Азербайджан в первой половине X в. // Материалы Международного научного симпозиума (7–8 мая 2012), посвященного 90-летию академика З.М.Буниятова "Источниковедение и историография средневекового Востока". Баку, 2012, с. 174–175.
 69. X əsrin birinci yarısında rusların Azərbaycana yürüşlərində savarların iştirakı haqqında // Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi simpoziumun Materialları. Bakı, 2012, s.174–175.
 70. Этногенез азербайджанского народа // Том "Азербайджан". Председатель Редакционного Совета Ильхам Гейдар оглу Алиев. Баку, Научный центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия", 2012, с. 102–107.
 71. Видади Мурадов. Азербайджанские ковры. Тебризская группа. Москва, ИД "Бюджет", 2013. Перевод с азербайджанского Юниса М. Насибли. 362 с.
 72. http://carpetsmagazine.com/bolgeler/elave/tebriz-kitab/ru/index.html#/4/zoomed
 73. Вопросы культурной и духовной жизни Азербайджана в сочинениях европейских путешественников XVI–XVII вв. // "Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları" jurnalı, 2013, № 3, s. 91–105. ISBN 978-9952-8206-9-0/
 74. Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin tarixdə yeri və müasir Gürcüstan tarixşünaslığı // "Elmi araşdırmalar" (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). X buraxılış. Bakı, Elm və təhsil, 2014, s.303–308.
 75. Средневековый Запад и Восток: хозяйственная жизнь Азербайджана глазами европейцев XV–XVII вв. // "Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları" beynəlxalq jurnalı, 2015, № 4, s.26–38. ISSN 2409–6032
 76. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan – XXI əsrin ilk onilliklərinədək). Ali məktəblər üçün dərslik. M. Q. Abdullayevin elmi redaktorluğu ilə. Bakı, 2014, 380 s. /həmmüəllif/.
 77. Rus dilinə tərcümə: История Азербайджана (с древнейших времен до первых десятилетий XXI века). Учебник для вузов. Под ред. М.Г.Абдуллаева. Баку, 2015, §§ 1–24. ISBN 978 9952 504 10
 78. Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг" в контексте приоритетных направлений государственного управления в сфере охраны культурного наследия в Азербайджане // International scientific and practical conference "Museums and Restoration as Instruments of Cultural Heritage Preservation^ Present Day Challenges". Kiyev, 2016, s.150–152 /həmmüəllif/. ISBN 978-966-452-223-3
 79. Qərb bölgəsinin orta əsr xristian abidələrinin qorunması, təbliğində əldə olunan nailiyyətlər və problemlər Azərbaycanın mədəni irsinin mühafizəsinə dair qanunvericilik işığında.// "Mədəni İrsin qorunması kontekstində muzeylərin bərpası, müasir dövrün aktual çağırışları" adlı beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Kiyev, 5–9 iyun 2017-ci il, s.19–22.
 80. (həmmüəllif, rus dilində). //www.academia.edu/33332753/Український_форум_реставрації._Конференція_Музеї_і_реставрація // Насибли Юнис. Достижения и проблемы в сохранении и пропаганде памятников западного региона Азербайджана в свете законодательства об охране культурного наследия (на примере ГИКЗ-ов "Кешикчидаг" и "Авей") // International scientific and practical conference "Museum sand Restoration as Instruments of Cultural Heritage Preservation: Present Day Challenges". Kiev, 2017, s.19–22 /həmmüəllif/. ISBN 978-966-452-223-3
 81. V–XIII əsrlər Azərbaycan tarixi haqqında qədim gürcü mənbələri //Azərbaycan MEA həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş "Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın tezisləri (16–17 oktyabr 2017-ciil, Bakı). Bakı, 2017, s.121–122.
 82. Памятники христианской письменной исторической литературы Южного Кавказа о тюрках домонгольского периода // Заманауи Әлемдегі Оқу Мәдениетіiii Халықаралық Оқу Конгресі — III международный конгресс чтения "Культура чтения в современном мире". Мақалалар жинағы – Məqalələr toplusu. Astana, 2018, s.134–145.
 83. Формирование азербайджанского народа // Азербайджанцы. Отв. Ред. А.Мамедли, Л.Т.Соловьева. Серия народы и культуры. Москва, Наука, 2017, с.83–94. ISBN 978-5-02-040007-8
 84. Достижения в пропаганде и актуальные проблемы реставрации памятников западного региона Азербайджана (в свете законодательства об охране культурного наследия и сотрудничества с ведущими профильными центрами) // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2018 // редкол. В.Г.Чернець (голова) та ін. – Київ, НАКККіМ, 2018 (346 с.), s.3–7 /həmmüəllif/. ISBN 978-966-452-223-3
 85. Christian Cave Monuments in the Keshikchidag Range:Achievements and Problems in their Preservation and Propaganda (the view from Azerbaijan) // Avropa Birliyinin "Avropa Nostra" strukturu tərəfindən təşkil olunmuş "Davit Qareji multidissiplinar araşdırmaları" adlı Beynəlxalq Konfransda məruzə. Tiflis, 18–20 aprel 2019-cu il
 86. "Keşikçidağ" və "Avey" DTMQ: mədəni irsin təbliğatında əldə olunmuş nailiyyətlər və Gürcüstanla sərhəd bölgələrində yerləşən turizm obyektlərinin qorunması və istifadə edilməsi sahəsində əməkdaşlığın qurulması" // State Historical & Cultural Preserves "Keshikchidag" and "Avey": achievements in the cultural heritage promotion and establishing cooperation with Georgia to protect and use joint border tourist sites, s. 299–301 (həmmüəllif) // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 06–07 червня 2019 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) таін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – 336 с.
 87. State Historical & Cultural Preserves "Keshikchidag" and "Avey": achievements in the cultural heritage promotion and establishing cooperation with Georgia to protest and use joint border tourist sites // Proceedings of the 4-th International scientific and practical conference "Museums and restoration in the context of Cultural Heritage preservation: ultimate challenges". Kiyev, 2019 /həmmüəllif/. ISBN 978-617-653-061-9
 88. Magistr səviyyəsi üçün "Azərbaycanın V–XV əsrlər tarixinə dair orta əsr gürcü mənbələri və Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri" adlı fənn PROQRAMI. Elmi redaktor dosent M. Q. Abdullayev, rəyçilər — t.ü.e.d. İ. S. Bağırova, dosent B. Ş. Şabiyev. Bakı, 2019, 20 s Qrifli nəşr: İF-M4316 Bakı, 2019, 19 s.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. 1 2 "Yunis Nəsibov - BDU-nun rəsmi veb saytı". 2020-07-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-12-18.