Ümumiləşdirmə

Ümumiləşdirmə (rus. генерализация, ing. sgeneralization, lat. generalis) — ümumi, əsas/-Coğrafi xəritələrin tərtibi zamanı təsvir olunan hadisənin əsas xüsusiyyət və əlamətini göstərmək üçün xəritənin məqsəd və vəzifəsindən, miqyasından asılı olaraq onun məzmununun /kəmiyyət və keyfiyyət səciyyəsinin, konturların və s./seçilməsi və ümumiləşdirilməsi prosesi. Ümumiləşdimrə xəritədən ikinci dərəcəli əlamətlərin kənar edilməsi onun mahiyyətinin dərk edilməsini gücləndirir.[1]

  1. Ümumiləşdirmə // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.