İsgəndər və Çoban (opera)

Bu məqalə Soltan Hacıbəyovun "İsgəndər və Çoban" operası haqqındadır. Digər mənalar üçün İsgəndər və Çoban (dəqiqləşdirmə) səhifəsinə baxın.

İsgəndər və Çoban uşaq operası Bakı pioner evinin sifarişi ilə bəstəkar Soltan Hacıbəyov tərəfindən 1947ci ildə yazılmışdır. Onun əsasını Nizaminin "İsgəndərnamə" əsərinin bir parçası təşkil edir. Librettosu M. Seyidzadənindir. Quruluşçu rejissor və baletmeyster Rəşid Əhmədovdur. Bu, Azərbaycan musiqi tarixində ilk uşaq operası idi.