Aydın Paşacanov

Aydın Paşacanov — Azərbaycan kimyaçı alimi, akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Analitik Kimya laboratoriyasının müdiri.

Aydın Paşacanov
Aydın Məhəmməd oğlu Paşacanov
Doğum tarixi (75 yaş)
Doğum yeri Kosalı, Qardabani rayonu, Gürcüstan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi k.ü.f.d.
Elmi adı dosent
İş yerləri Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aydın Paşacanov 1948-ci il mayın 9-da Gürcüstan respublikasının Qardabani rayonunun Kosalı kəndində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) Kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Aydın Paşacanov Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu 1970-ci ildə bitirərək Zaqatala rayonunda kimya müəllimi işləmişdir. Aydın Paşacanov (1972)-(1977) ilə qədər Gürcüstan Respublikasının Qardabani rayonunun Kalinin Azərbaycan orta məktəbində Kimya müəllimi, Tədris işləri üzrə direktor müavini,Qardabani Maarif şöbəsində metodist işləmişdir. 1978-ci ildə AMEA-nın Qeyri-üzvi və fiziki kimya institutunun (indiki Kataliz və Qeyri üzvi kimya İnstitutu) aspiranturasına daxil olmuş və SSRİ əlvan metallurgiya nazirliyinin Moskva "Qiproçvet-metaobrabotka" institutunda görkəmli alim Prof. A.A.Nemodrukun rəhbərliyi ilə Bismutun atom-absorbsiya təyini sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.1982-ci ildə kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru mudafiə etmişdir.1993-cü ildə Dosent elmi adını almışdır. Ailəlidir, iki oğlu var. Anar Paşacanov iqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur, Azərbaycan Milli bankının əməkdaşıdır, Rəşad Paşacanov ADNA-nı bitirmişdir, Paşa Həyat sığortada işləyir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1981-cü ildən Azərbaycan EA Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu) mühəndis, kiçik və böyük elmi işçi, qrup rəhbəri, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2014-cü ildən Analitik kimya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aydın Paşacanov 150 elmi əsərin (onlardan 80-ni xarici ölkələrdə), o cümlədən 1 dərsliyin müəllifidir.

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • A.M.Paşacanov.Əliyeva R.Ə.Çıraqov F.M. «Atom-absorbsiya spektroskopiya». Bakı, Elm, 2010. 132 s.

Elmi məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aydın Paşacanovun məqalələrinin 80-dən çoxu xaricdə dərc olunub. Son illərdə Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrdən bir qismi aşağıdakılardır:

 • A.M.Paşacanov. Морейская Л.В., Немодрук А.А., О влиянии различных веществ на атомное поглощение висмута в методе атомно-абсорб-ционной спектромет-рии..Ж. аналит. химии, 1981, т.36, №7, с.1343-1345.
 • A.M.Paşacanov. Гусинский М.Н. Зависимость увствии-тельности атомно-абсо-рбционного определе-ния висмута и типа пламен. Ж. аналит. химии, 1981, т.36, №9, с.1755-1760.
 • A.M.Paşacanov, Морейская Л.В., Немодрук А.А. Исследование помех при атомно-абсорбци-онном определении висмута. Ж. аналит. химии, 1982, т.37, №1, с.35-41.
 • A.M.Paşacanov. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение бериллия в природных объектах. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2004, т.47, вып.4, с. 55-57.
 • A.M.Paşacanov. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение железа(III) в медных сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2005, т.71, №5, с. 20-22.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Экстракции и атомно-абсорбционное определение элементов с применением азопроизводным пара-третбутилфенола. II Всероссийская конференция «Аналитика России», Краснодар, 7–12 октября, 2007, с. 212
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х Концентрирование микроэлементов хелатообразующими реагентами в анализе почв // II Международного Форума «Аналитика и Аналитики» Воронеж, 2008, 22-26 сентября, т.2, с.377.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х Экстракционно-атомно-абсорбционные определения с применением производных п-трет-бутилфенола в анализе почв. // IV Международная конференция "ЭОС-2010". Воронеж-2010, с.191..
 • A.M.Pashajanov.Extraction and Atomic Absorption Determination of Zirconium (IV) with Azo-Derivative Para-Tret-Butylphenol. United Kingdom, Chemistry Journal, 2015, Vol. 05, No 4, p.76-79
 • A.M.Pashajanov . «Extraction and Atomic Absorption Determination of Palladium on the basis of the complexation reaction with 2-Hydroxy-5-T- Butylphenol-4-Methoxy-Azobenzene»// İndia, Journal of Advances in Chemistry, 2015, Vol.11, No 9, p. 3779-3783.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Свидетельство на стандартные образец состава бронзы типа БрОФ 10-1.0, БрОФ 10-0.5 (М856х) ГСО 2664-83»// Министерство Металлургии СССР, ГИПРОЦветметобработк, г. Москва
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение кадмия .Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2004, т.47, вып.4, с. 52-54
 • A.M.Paşacanov.Рустамов Н.Х. 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-4-нитроазобензол как аналитический реагент для определения волфрама. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.4, с. 61–63
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение кадмия в сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2005, т.71, №6, с. 11–13
 • A.M.Paşacanov. Экстракционное концентрирование и атомно-абсорбционное определение ванадия(V) с 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-4-метоксиазобензолом. Журн. аналит. химии. 2005, №11, т.60, с. 1131–1134.
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение серебра с помощью 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-2-метилазобензолом . Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.3, с. 29-31.
 • A.M.Paşacanov. Экстракции и атомно-абсорбционное определение марганца в сплавах. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.9, с. 71–74.
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение кобальта с предварительным концентрированием . Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.11, с. 28-30
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение цинка в медных сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2006, т.72, №6, с. 14–16
 • A.M.Paşacanov. Экстракции и атомно-абсорбционное определение молибдена с 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-2-метилазобензолом. Журн. аналит. химии. 2006, №8, т.61. с. 1–4
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение низких содержаний серебра. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2006, т.72, №4, с. 22–23
 • A.M.Pashajanov., Extraction-Atomic-Absorption Determination of Germanium with 2-Hydroxy-5-T-Butylphenol-4-Methoxy-Azobenzene // Journal of Advances in Chemistry (JAC), India, 2016 Vol 12, No 6. p 4112-4116.
 • A.M.Pashajanov., N.İ.İsmayılov., // Azo-Substitute of Ethoxy Acridine- A New Reagent for Extraxtion- Photometric Determionation of Tellurium (IV) // Journal of Advances in Chemistry (JAC), India, 2016 ,Vol 12, No 11. p 4476-4479.
 • A.M.Pashajanov., // Extraction concentrating of tungsten (VI) in complex form with 2-hydroxy-5-tretbutylphenol-4’-methyl-azobenzene and its determination by atomic-absorption spectrometry // International Journal of Chemical Studies, India, 2016, Volume 4, No 5, p 49-51.
 • A.M.Pashajanov., // Extraction and Atomic-Absorption Determination of Scandium (III) with 2-Hydroxy-5-T-Butylphenol-4-Nitroazobenzene // International Journal of Innovative Engineering Technology. Vol 4. Issue 2. February 2017.p 11-14.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | mənbəni redaktə et]

O, Rusiyada (1995.2002), (200620082009),(2010, Türkiyədə 2008) keçirilən Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzəçi kimi bilavasitə iştirak etmişdir.

Elmi-təşkilati fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bakı Dövlət Universitetində ilkin müdafiə Şurasının Üzvü,

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponent[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aydın Paşacanovun rəhbərliyi ilə 1 fəlsəfə doktoru, 1 magistr hazırlanmışdır.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aydın Paşacanov 1993-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dosent işləyir. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir.

Təltif və mükafatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

AMEA-nın 70 illik yubileyi münasibətilə elmin inkişafında göstərdiyi elmi nailliyyətləri və xidmətlərini nəzərə alaraq təşəkkür elan edilmişdir. 1973.Победитель социалистического соревнования " qalibi olmuşdur. 1974. Почетной граматой центрального комитета ВЛКСМ Грузии- layiq görülmüşdür. 1976-cı ildə Gürcüstan Maarif nazirliyinin fəxri fərmanı verilmişdir.1974-cü ildən Gürcüstan respublikası olimpiyada komitəsinin üzvü olmuşdur.