Cari valyuta əməliyyatları

Cari valyuta əməliyyatları (Current currency transactions) -

  1. malların, işlərin və xidmətlərin ixracı və idxalı üzrə hesablaşmaların, eləcə də ixrac-idxal əməliyyatlarının 180 gündən artıq olmayan müddətə kreditləşdirilməsi ilə əlaqədar hesablaşmaların həyata keçirilməsi üçün xarici valyutanın ölkəyə və ölkədən köçürülməsi;
  2. 180 gündən artıq olmayan müddətə maliyyə kreditlərinin alınması və verilməsi;
  3. əmanətlər, investisiyalar, kreditlərkapitalın hərəkəti ilə bağlı başqa əməliyyatlar üzrə faizlərin, dividentlərin və digər gəlirlərin ölkəyə və ölkədən köçürülməsi;
  4. ölkəyə və ölkədən qeyri-ticarət xarakterli köçürmələr, o cümlədən, əmək haqqı, təqaüd, alimentmiras üzrə məbləğlərin köçürülməsi, eləcə də digər bu kimi əməliyyatlar.[1]

Mənbə:[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. MALİYYƏ BAZARLARI TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010,s.55