Hesab

Hesabriyaziyyatın sadə növ ədədlər (natural, tamrasional ədədlər) və onlar üzərində aparılan sadə hesab əməllərini (toplama, çıxma, vurma, bölmə) öyrənən bölməsidir.