Kolonial intibah memarlığı

Bələdiyyə binası, Auburn (Nyu-York) 1929-1930-cu illərdə Kolonial intibah memarlığı üslubunda inşa edilmişdir.

Kolonial intibah memarlıq üslubu Amerika müstəmləkə memarlığının elementlərini canlandırmağa çalışır. Kolonial intibah memarlığı üslubunun başlanğıcları tez-tez amerikalıları öz müstəmləkə keçmişlərinin memarlıq ənənələri ilə tanış edən 1876-cı ilin yüzillik sərgisi ilə əlaqələndirirdi. 1880–1910-cu illərdə ABŞ-də Kraliça Anne tipli memarlığın üstünlük təşkil etdiyi bir dövrdə olduqca az sayda Kolonial intibah evləri tikilmişdir. 1910-1930-cu illərdə Kolonial intibah memarlığı hərəkatı yüksəldi. Bu dövrdə ABŞ-də evlərin təxminən 40%-i intibah memarlığı üslubunda inşa edilməyə başlamışdır. Müharibədən sonrakı dövrdə (1950-1960-cı illərin əvvəlləri), Kolonial intibah evləri daha sadələşdirilmiş formada tikilməyə davam etmişdir. İndiki dövrdə də bir çox yeni ənənəvi evlər Kolonial intibah memarlığı üslubundan istifadə edilərək tikilir.   Kolonial intibah memarlığı üslubunda dominant təsirlər Gürcüstan və federal memarlığı olsa da, Kolonial intibah evləri də, Hollandiya müstəmləkə üslubundan və orta əsrlərdən sonrakı ingilis üslublarını da az dərəcədə cəlb edir. Kolonial intibah evləri tez-tez bu prototiplərin bəzilərinin cəhətlərini sərbəst birləşdirən eklektik bir tərzə sahibdirlər. Memarlıq hərəkatı ilə əlaqəli olsa da, "Kolonial intibah" tarixi qorunma, landşaft memarlığı, bağ dizaynı və müstəmləkə formalarından ilham alan və ya ilham verən dekorativ sənət növlərinə də aiddir[1].

Amerika memarlığı Kiril M. Harris bir ensiklopediyada qeyd edir ki, “Kolonial intibah memarlığı evləri adətən onların prototiplərinin kifayət qədər sərbəst şərh etməyin nəticəsidir".

  • Alan Axelrod, ed. The Colonial Revival in America. New York: W.W. Norton, 1985.
  • William Butler, Another City Upon a Hill: Litchfield, Connecticut, and the Colonial Revival
  • Karal Ann Marling, George Washington Slept Here: Colonial Revivals and American Culture, 1876–1986, 1988.
  • Richard Guy Wilson and Noah Sheldon, The Colonial Revival House, 2004.
  • Richard Guy Wilson, Shaun Eyring and Kenny Marotta, Re-creating the American Past: Essays on the Colonial Revival, 2006.
  • Cyril M. Harris, American Architecture: An Illustrated Encyclopedia (W.W. Norton: 1998).
  • Virginia Savage McAlester, A Field Guide to American Houses: The Definitive Guide to Identifying and Understanding America's Domestic Architecture (Knopf: 2017).
  1. M. Kent Brinkley & Gordon W. Chappell,. The Gardens of Colonial Williamsburg. 1996. səh. 3.