Komi-permyaklar

Komi-permyaklarkomilərin subetnik qrupu, mütləq əksəriyyəti Rusiyada yaşayırlar. Komi dilinin dialekti olan Komi-permyak diliində danışırlar.