Kudur-Laqamar

Kedorlaomer (q.yəh. כדרלעמר , Kedor-Laomer; q.yun. Хοδολλογομόρ, Xodolloqomor)[1] və ya Kudur-Laqamar (q.yəh. נדדלעמד, Kudur-Laomar)[2]Əhdi-ətiqdə personaj, Elam hökmdarı, patriarx İbrahimin müasiri. Yaradılış kitabının məzmununda təcəssüm edir. O, indiki Ölü dənizin yerində olan beş şəhərin (Sodom, Qomorra, Adma, SevoimBela ) üsyankar padşahlarını cəzalandırmaq üçün Orta Şərqin digər üç padşahı ilə ittifaqda Fələstinə qarşı yürüşə başlamışdır.[1]

Kedorlaomer
Cinsi kişi[d]

Kedorlaomerin adı sırf elamcadır və tanrı Laqamarın adı ilə əlaqələndirilir.[1]

  1. 1 2 3 Кедорлаомер // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1911. — Т. IX. — Стб. 407.
  2. Бера // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1909. — Т. IV. — Стб. 178.