Polis (dəqiqləşdirmə)

Polis

  • Polis (q.yun. πόλις — "şəhər") — Qədim YunanıstanQədim Roma üçün səciyyəvi olan cəmiyyətin xüsusi təşkili forması
  • Polis — hüquq-mühafizə orqanı, ictimai asayişi qorumaq üzrə dövlət xidməti sistemi.
  • Polis (fr. police, it. polizza sözündən) — sığorta müqaviləsinin bağlanmasını təsdiq edən və sığortaçı tərəfindən sığortalıya təqdim edilən sənəd.