Qərbi İran dilləri

Qərbi İran dilləri bu dil qrupuna tarixən qədim fars (e.ə. 6-cı əsr) və Midiya dövründə yayılmış İran dillərinin daxil olduğu bir dil qrupudur.

Qərbi İran dilləri
Takson
Areal
Təsnifat
Kateqoriya ???
Hind-Avropa dilləri
Hind-İran dilləri
İran dilləri
qərbi İran dilləri
Tərkib
Dil qrupunun kodları
ISO 639-2
ISO 639-5