Salam dünya proqramı (Hello World)

"Hello, World!" proqramı (1978).

Salam dünya – proqramı kompüter ekranında "Hello, World!" yazısını çap edən proqramdır. Proqramlaşdırma dilləri öyrədilərkən ilkin nümunə kimi bu proqramdan istifadə olunur.

Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində Hello World proqramı nümunələri.

ADA:

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!");
end Hello;

ASP:

<%
Response.write("Hello, World!");
%>

Basic:

print "Hello, World!"

C:

#include <stdio.h>

int main() {
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++:

#include <iostream>

int main() {
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
 return 0;
}

C#

class HelloWorldApp
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, world!");
  }
}

Java:

public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

JavaScript:

document.write('Hello, World!');

Pascal:

begin
 Writeln('Hello, World!');
end.

PHP:

<?
echo "Hello, World!\n";
?>

Python 2. X

print "Hello, World!"

Python 3. X

print ("Hello, World!")

Seed7:

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello, World!");
  end func;

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]