Zooloqların ümumi qəbul olunmuş qısaldılmış soyadlarının siyahısı

Zooloqların adlarının ümumi qəbul olunmuş qısaldılmış adlarının siyahısı


  • Негробов О. П. "Краткий справочник по зоологической систематике." — Воронеж: Изд-во ВГУ. 1988. — 112 с. (§.2.2. Сокращения фамилий авторов некоторых таксонов: стр.46-55).