Şəxsiyyət (sosiologiya)

Şəxsiyyət— ümumdanışıq, hüquqi və elmi termin. Aşağıdakıları göstərir :

  1. cəmiyyət münasibətləri, şüurlu fəaliyyət obyekti olan insan fərdi ;
  2. fərdi cəmiyyətin və sosial qrupun üzvü kimi xarakterizə etməyə imkan verən sosial cəhətlər. Bir sıra hallarda bu anlayışlar sinonim kimi işlənir.[1].

Şəxsin xarakterik cəhətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Şəxsiyyət insanın psixoloji siması olub , şüura , mənliyə malik olan , öz hərəkətlərinə cavabdeh , ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixidövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən , gerçəkliyi dərk esib müəyyən istiqamətdə dəyişdirən , ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı insandır.


İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Кон И. С. Личность // БЭС