Antinomiya

Antinomiya (alm. Antinomie‎; fr. Antinomie; ing. Antinomy;yun. Antinomia; q.türk tesavi-i nakizeyn; türk. çatışkı;ərəb. اَلؼ ذثاو‎) – iki qanun və ya qayda arasındakı təzad, qanunların, qaydaların, prinsiplərin bir-birinə tərs düşməsi. Yunan mənşəli kəlimədir. Kainatda 4 növ antinomiya var idi:

  1. Kainat və qalaktika zaman baxımından əbədi deyil, antitez – əbədidir.
  2. Hər şeyin özlüyündən ibarət olduğu son, saf hissələr mövcuddur, antitez – yoxdur.
  3. Kainatda müstəqil olaraq bir özbaşınalıq mövcuddur, yoxdur – hər şey təbiətin qanunları daxilində hərəkət edər.
  4. Kainatın səbəbi olan vacib bir varlıq vardır, belə bir varlıq yoxdur.
  • Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”