Cümə

Cümə – dünyanın bir çox ölkələrində həftənin sayca beşinci ( bəzilərində altçncı ) günü.

ISO 8601 beynəlxalq standartına görə yeddi günlük həftənin beşinci günüdür.

Cümə həftədə cümə axşamı günü ilə şənbə günü arasında yerləşir.

Rəsmi sənədlərdə cümə bəzən qısaldılmış şəkildə c.- da yazılır.

" Cümə " sözü ərəb dilindəki " يوم CM'A " "toplanmak" ( toplam ) sözündən irəli gələrək yaranmışdır.

Qədim Romada cümə günü gözəllik ilahəsi Veneraya, qədim alman tayfalarında Freyya qadın allahına həsr edimişdi.Ona görə də ingilis dilində cümə günü Friday adlanır.

Beşgünlük iş həftəsi qəbul edilmiş ölkələrdə cümə günü istirahıət günüdən əvvəlki gün olduğundan işçilərin işə bir qədər laqeyd yanaşması hiss edlir.

Rusiyada Pasxa dini bayramından sonra on həftə ərzində hər cümə günü ticarət yarmarkası keçirilirdi.

İslam ölkələrində cümə günü qeyri – iş günüdür və kütləvi surətdə inasnlar məscidlərdə namaz qılırılar.[1] ABŞ-də cümə günü haqqında deyirlər "TGIF" —"Thank God It’s Friday" (" Sağ ol, Allah , bu gün cümədir!")

Qədim türk dilində bu günün adı, Altıncı GünAltınç dır.

Cümə ayrıca kişi şəxs adı da vardır.

Xristianlıqda Pasxadan öncəki Cüma günü İsanın çarmıxa çəkildiyi üçün yas günü sayılır. Ayın 13 – nün Cümayə düşdüyü günler bəzi inanclara görə uğursuz qəbul edilir.

  1. Узбекские новости