Fiziki kəmiyyət

Fiziki kəmiyyət — hər hansı bir fiziki hadisə və ya cismin kəmiyyətcə xarakteristikası. Hər bir fiziki kəmiyyətin öz adı, işarəsi, vahidləri, simvolu və s. vardır. Uzunluq, həcm, zaman, sürət, qüvvə, temperatur, tutum, kütlə və s. bunlara aiddir.

Fiziki kəmiyyətlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Uzunluq vahidləri:

 1. Millimetr
 2. Santimetr
 3. Destimetr
 4. Metr
 5. Kilometr
 6. Meqametr

Kütlə vahidləri

 1. Milliqram
 2. Qram
 3. Kiloqram
 4. Sentner
 5. Ton

Temperatur vahidləri

 1. Selsi
 2. Kelvin

Tutum vahidləri

 1. Millilitr
 2. Litr

Zaman vahidləri

 1. Saniyə
 2. Dəqiqə
 3. Saat
 4. Sutka