Kaspi yarımtipi

Kaspi tipi (Xorasan, Şərq, Xəzər tipi və ya Şərqi-Aralıq dənizi tipi[1]) — Avropoid irqinin növlərindən biri. Daha çox Hind-Aralıq dənizi irqinin, yaxud Hind-İran irqinin[2] yarımtipi hesab edilir.

Kaspi yarımtipi Qafqaz Albaniyasında yayılmış antropoloji tiplərdən biridir. Hal-hazırda Cənubi Qafqazda yaşayan xalqlardan azərbaycanlılar,[3][4][5][6][7] kürdlər,[6][7] tatlar-müsəlmanlar,[7] saxurlar[8]bəluclar,[7] Şimali Qafqazda isə qumuqlar[9] antropoloji cəhətdən bu yarımtipdədirlər.

 1. Алексеев В. П. Избранное в 5 т. 5. Происхождение народов Кавказа. M.: «Наука». 2009. 159. ISBN 978-5-02-035547-7.
 2. Алексеев, 2007
 3. Алексеев В. П. Избранное в 5 т. 5. Происхождение народов Кавказа. М.: «Наука». 2009. 91–92. ISBN 978-5-02-035547-7.
 4. Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Народы Кавказа. 1. М.: Изд-во Академии наук СССР. 1960. 29.
 5. Шагурина Т. П. Морфологическая характеристика азербайджанцев села Ашагы Аскипара (Долгожительство в Азербайджане: сборник научных трудов). М.: Наука. 1989. 164.
 6. 1 2 Аристова Т. Ф. Материальная культура курдов XIX-первой половины XX в: проблема традиционно-культурной общности. Наука ; Главная редакция восточной литературы. 1990. səh. 13. (rus.)
 7. 1 2 3 4 Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Расы и народы. 3. Наука. 1973. səh. 56. (rus.)
 8. Алексеев В. П. Избранное. Происхождение народов Кавказа. 5. Наука. 2009. 229. ISBN 978-5-02-035547-7.
 9. Генриетта Леонидовна Хить. Дерматоглифика народов СССР. Наука. 1983. 109.
 • Алексеев В. П. География человеческих рас // Избранное в 5 т. 2. Антропогеография. М.: «Наука». 2007. ISBN 978-5-02-035544-6.
 • Алексеев В. П. Избранное в 5 т. 5. Происхождение народов Кавказа. М.: «Наука». 2009. ISBN 978-5-02-035547-7.