Qotika (memarlıq)

Reyms kafedralının qərb fasadının görünüşü, Fransa.

Qotika (it. gotica) — german qəbiləsi qotların adından götürülmüşdür) — Qərbi Avropa ölkələrinin bir çoxunda yayılmış 12-13-cü əsr memarlıq üslubudur.

Yüksəklərə millənən memarlıq formalarının üstünlük təşkil etməsi ilə, çatma günbəzləri olan daş karkasın səciyyəvi konstruktiv sistemi ilə, daş üzərində naxışların, heykəllərin bölgüsü ilə, rəngli şəbəkələrin istifadəsi ilə xarakterizə olunur. Karkas strukturlu yüngül, yuxarıya doğru ucalan tikili, heykəltəraşlıq dekorunun və vitrajın mövcudluğu