Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikasının himni

Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikası himni — 1946–1996-cı illərdə Türkmənistan SSR-nin himni.

Türməncə: Түркменистан Совет Социалистик Республикасы Дөвлет Гимни
Türkmenistan Sowet Socialistik Respublikasy Döwlet Gimni
Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikası himni

 Türkmənistan SSR rəsmi himni
Bəstəkar Vəli Muxatov
Sözlərin müəllifi Aman Kəkilov
Təsdiqi 1946
1991 (musiqi sözləri olmadan)
Ləğvi 1991 (musiqi sözləri ilə birlikdə)
27 sentyabr 1996 (yalnız musiqi)
Audio nümunəsi

Türkmənistan SSR himni
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

1946-1997-ci illərdə Türkmənistanın rəsmi himni olmuşdur.

Orijinalda (kiril) Orijinalda (latın) Tərcüməsi
Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy
Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy rus halky
Egsilmez doganlyk kömegin berdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkyndyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Kommunizme baglap arzuw-erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada ynamly barýas.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Den hüquqlu xalqlarımızın dostluğu
Sovet ilin bir ailə oldu!
Bu dostluğun arxasında rus xalqı
Tükənməz qardaşlığa kömək etdi.
Yaşasın sən güclü, ey azad Vətən!
Siz kommunizmin qələbəsinə baxırsınız.
Lenin partiyasından güclənmək, böyümək,
Sovet Vətənimiz, can Türkmənistan!
Böyük Lenin azadlığa yol açdı,
Bizə bakı həyat durmuş gətirdi.
Bütün əhli xalqı diriltmək,
Enişə, zəhmət, xoşbəxtlik gətirdi.
Yaşasın sən güclü, ey azad Vətən!
Siz kommunizmin qələbəsinə baxırsınız.
Lenin partiyasından güclənmək, böyümək,
Sovet Vətənimiz, can Türkmənistan!
Kommunizmə bağlanmaqdır arzumuz
Aydın gələcək yaradırıq və qururuq.
Qızıl bayrağı biz bərk tutub göldə
Biz böyük məqsədimizə əminik.
Yaşasın sən güclü, ey azad Vətən!
Siz kommunizmin qələbəsinə baxırsınız.
Lenin partiyasından güclənmək, böyümək,
Sovet Vətənimiz, can Türkmənistan!

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]