ЁМКОСТЬ

ж мн. нет 1. tutum, həcm, iç; 2. yığcamlıq; dərin məzmunluluq; 3. только мн. ёмкости qablar (adətən böyük sistemlər və s.).

ЁМКОСТНЫЙ
ЁРЗАТЬ