АББРЕВИАЦИЯ

ж abrevasiya (abreviaturaların əmələ gəlmə üsulu).

АББРЕВИАТУРНЫЙ
АБДИКАЦИЯ