АМНИСТИРОВАТЬСЯ

сов. и несов. hüq. amnistiyaya əsasən bağışlanmaq, təqsirindən keçilmək, əfv edilmək.

АМНИСТИРОВАТЬ
АМНИСТИЯ