ФАБИАНСКИЙ

прил. tar. (siyasi) Fabi -i[-ı]; фабианское общество Fabi cəmiyyəti (İngiltərədə: ziyalılar tərəfindən 1884-cü ildə yaranmış islahatçı təşkilat).

ФАБИАНЕЦ
ФАБИАНСТВО