ФАБИАНСТВО

ср мн. нет (siyasi) fabiçilik; Fabi hərəkatı, Fabi məfkurəsi (bax фабианский).

ФАБИАНСКИЙ
ФАБКОМ