ФАБЛЬО

ФАБЛИО, ФАБЛЬО

ср нескл. ədəb. fablio (orta əsrlər ədəbiyyatının əsas janrlarından biri olan kiçik, çox vaxt məzhəkə xarakteri daşıyan hekayələrin adı).

ФАБЛИО
ФАБРА