ФАБРИКАЦИЯ

ж 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlama, hazırlanma; istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. məc. qayırma, düzəltmə; uydurma.

ФАБРИКАТ
ФАБРИКОВАННЫЙ

Значение слова в других словарях