ФАБРИКА-КУХНЯ

ж fabrik-mətbəx.

ФАБРИКА
ФАБРИКАНТ