ФАБРИКОВАННЫЙ

прич. 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlanmış, istehsal edilmiş; 2. məc. qayrılmış, düzəldilmiş; uydurulmuş.

ФАБРИКАЦИЯ
ФАБРИКОВАТЬ