ФАБРИКОВАТЬСЯ

несов. 1. (fabrik üsulu ilə) qayrılmaq, hazırlanmaq, istehsal edilmək (mal); 2. məc. düzəldilmək, qayrılmaq; uydurulmaq.

ФАБРИКОВАТЬ
ФАБРИТЬ