ФАБРИТЬ

несов. köhn. fabra ilə boyamaq, fabra sürtmək (bığına, saqqalına).

ФАБРИКОВАТЬСЯ
ФАБРИТЬСЯ