ФАБУЛА

ж ədəb. fabula (ədəbi əsərin və onda təsvir edilən hadisələrin süjet sxemi-məzmunu).

ФАБРИЧНЫЙ
ФАБУЛЬНЫЙ

Значение слова в других словарях