ФАВОРИТКА

ж 1. bax фаворит 1-ci və 3-cü mənalarda; 2. məşuqə, aşna, sevgili.

ФАВОРИТ
ФАГОТ

Значение слова в других словарях