ФАЗАНИЙ

прил. qırqovul -i[-ı]; фазаньи перья qırqovul lələyi (lələkləri).

ФАЗАН
ФАЗАНИНА