ФАЗОМЕТР

м fiz., tex. fazometr, fazaölçən (elektrik cərəyanı fazaları ilə gərginlik arasındakı fərqi göstərən cihaz).

ФАЗОВЫЙ
ФАЗОТРОН