ФАЗОТРОН

м fiz. fazotron (atom nüvəsi fizikası sahəsində tədqiqat qurğularından birinin adı).

ФАЗОМЕТР
ФАЙ