ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

1. Oriyentasiyasını itirmə, istiqamətini itirmə; 2. Çaşdırma, azdırma, aldatma, aldadılma
ДЕЗОРГАНИЗАТОР
ДЕЙСТВИЕ

Значение слова в других словарях