НАБЛЮДЕНИЕ

1. Baxma, tamaşa etmə; 2. Müşahidə etmə, tədqiq etmə; 3. Nəzarət etmə; 4. Müşahidə; 5. Nəzarət
НАБИТЬ
НАБОР

Значение слова в других словарях