УГЛОВОЙ

1. bucaq; 2. tindəki, tində olan, tin; 3. bucaqlı, künclü, tinli; 4. bucaq şəklində olan
УГЛЕВОД
УГНЕТАТЬ

Значение слова в других словарях