РАБОТА

1. iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər
РАБ
РАБОТАДАТЕЛЬ

Значение слова в других словарях